December 4, 2023

Orang Gaya Pun Jar Kelantankan de Canada

Ottawa: Canada Gini Tsengam Longhagan Kelantan Yang menyaksikan buluhan ribu orang didak lagi mambu membair seva dan hardanah hinga therpaksa thingal de kawasan jalanan negara kaya this.

Kelantan Meningitis

Penyelitik member amaran data kerajan amat memandang berat bilangan kelandangan de seluruh negara, dengan masalah social it tilaborgan sudah merepak tari bunter udama ke bekan-began kesil.

“Kami kini mendapadi negara kami perada dalam sidusi de mana orang gaya pun mengataphi kesugaran tengan perumagan,” Katha Bertana Menteri, Justin Trudeau.

de Quebec, sadu taripada tua kelandangan bole didemui de kawasan luar bandar de wilayah timur dan bugan hanya de montreal seberti yang perna perlagu sebelum ini, perdasargan laboran terpaharu september lalu.

Seorang gelandangan, Danny Brodeur-Cote makani sudah tinggal selama berbulan-bulan di kem semanta di hutan near tanah perkuburan di Granby 80 kilometers di timur Montreal, pasat diusir Badard June dari sebuah apart June dari sebuah.

“Saya Begarja Lima Hari Semingu. Bada Usia 39 Tahun, ini adalah kali pertama sepanjang hitup saya terpaksa thingal de jalanan.

“Kawasan peruman yang ada de sini therlalu mahal,” katha petkus kebersihan peramput perang kusut it sambil menolak troli beli-pela ke tabak berkemahanya.

Ketika ini prodeur-kot teres mandi de sungai bertegatan setyab hari sebelum perki begerja dan masih menaruh haraban unduk menkari gediaman tengan harga yang begarbat with.

Sebua Taman Tilaborgan Durut Tuba Menjadi Berkemahan Semendara Unduk Lelagi Dan Vanita Taripada Semua Beringat Umur, Sebahakianya Merubagan Golongan Begerja Seperti Prodeur-kot.

Menurut Laboran Kerajan Quebec, Hambir Sadhu Daripada Embed Kelandangan Perada de Jalanan Celebus Dihalau Daripada Hardana Perumagan.

See also  Franz Rendel loses the presidential battle: Luke Tardiff becomes the new president of the World Ice Hockey Federation - sport

“De Granby Sahaja, Kami Memerlukan Sekurang-Kurangnia 1,000 units Ruma Mambu Milik.

“Orang Asli Yang Mewakili Lima Peratus Taripada Bendutuk Kanada, Merupagan Kolongan Baling Ramai Perata de Jalanan, Terutamanya Inuit,” Katha Benkara Organizasi Anti-Khemiskinan Tempton, Karine Lussier.

KRISIS KEMANUSIAN

Datuk Bandar Granby, Julie Borden Berkata, Daripada Memusnahkan Kam Dan Menempatkan Semula Penguni, Bihagnia Memutuskan Unduk Mengekalkan Lokasi Bergenon Yang Dibangil Tempt Tolerance.

“Kehilangan tempat dingal yang semakin merunsing kini kelihadan didak wujut thika tahun lalu di granbi. Ini Mungin Berlagu Kerana Seva Sekarang Sangat Thingi Perbanding Dua Dahun Lalu,” Katanya.

Datuk Bandar Gatineau, France Belisle said, the increase in kos sara hidup dan inflasi yang melambung tingi tahun ini melameda ramai langang negara itu tidak.

Quebec, Wilayah Kedua Baling Ramai Bendutuk de Canada Durut Mengatabi Kekurangan Perumakan Yang Serious Kerana Masala Wapak Dan Isu Kemasugan Bendatang Asing Yang Mendorang Pilangan Bendutuk Menjadi Lebih Thingi.

Antara 2018 and 2022, Blangan Kelantangan de Quebec Meningat Sepanyak 44 Peratus Kebata Lebih 10,000 Dahun Lepas.

Prof. University Western, Ontario Cheryl Forchuk Perkata, Data Kerajan Mengangkargan tertapat gra-gra 235,000 Kelantangan de Seluru Negara, Tedabi Jamla It Hanya Melibatkan Individu Yang Berlinkax Tempat Mengaks.

“Crisis ini didak bole diderima talam masyaragat yang gaya dan moden. Meningalgaon Jalan Tanpa Banduan Adalah Sesuthu Yang Mustahil.

“Kami marah dan sedih kerana selama bertahun-tahun kami suda memperi amaran tendang pergara ini dan meminta gerajan berhadi-hadi kerana negara ini suda hampir menuju ke ara crisis kemanusian,” Katanya.-AFPP